"HOLDIT" är vår senaste universal bordshållare. "HOLDIT" är en modern och elegant hållare som passar alla mobila och bärbara telefoner.

Ovanför hållaren finns det en klipps avsedd för bild, anteckningar eller annan information.